Podstawy

naukowe
Garolla A. et al. Fertil Steril. 2005; 83(2): 355-61

Badanie Garolla

Grupa Badana: 30 pacjentów z prawidłowymi parametrami nasienia (grupa kontrolna) vs 30 pacjentów z nieprawidłową ruchliwoscią plemników (grupa badana), którą podzielono na 2 podgrupy w zależności od poziomu PHGPx. Pacjenci przez 1-3 miesiące otrzymywali placebo; 4-6 miesiące grupa badana L-karnitynę vs grupa kontrolna placebo.

W wyniku badania wykazano:

Lenzi A. et al. Fertil Steril. 2003; 79(2): 292-300.

Badanie Lenzi

Grupa badana: 100 niepłodnych mężczyzn. Pacjenci przez 0-2 miesiące - brak spożycia L-karnityny w diecie, 2-4 miesiące - 2 g L-karnityny lub placebo; 4-6 miesiące - brak spożycia L-karnityny w diecie, 6-8 miesiące 2 g L-karnityny lub placebo.

W wyniku badania wykazano:

Sofimajidpour H. et al. J Clin Diagn Res. 2016; 10(4):PCO7-10

Badanie Sofimajidpour

Grupa badana: 70 pacjentów podzielono na 2 grupy: grupa 1 (n=31) poddano ingerencji chirurgicznej; grupa 2 (n=31) otrzymała 1g L-karnityny. Ocenie poddano parametry nasienia przed, po 3 i 6 miesiącu leczenia.

W wyniku badania wykazano:

Moradi M. et al. Urol J. 2010; (3): 188-93.

Badanie Moradi

Grupa badana: 52 niepłodnych mężczyzn z niepłodnością idiopatyczną losowo podzielono na dwie grupy: grupa 1 (n=20) otrzymywała cytrynian klomifenu (CC) 25 mg / dobę przez 3 miesiące vs grupa 2 (n=32) otrzymywała L-karnitynę 2 g / dobę przez 3 miesiące

W wyniku badania wykazano:

Witkowska-Zimny M. et al. Pol. Merkur. Lek, 2013, XXXV/210: 347-351.

Badanie Witkowska Zimny

Grupa badana: Badania na grupie polskich pacjentów: 28 mężczyzn ze stwierdzoną obniżoną koncetracją plemników podawano przez 3 miesiące L-karnitynę 2 (g), cynk 25 (mg), selen 60 (µg) wraz z antyoksydantami vs kontrola grupa 30 pacjentów.

W wyniku badań wykazano:
poprawę liczby plemników w ejakulacie oraz znaczącą statystycznie poprawę ruchliwości plemników. 7